Říjen 2017

"Svačinka" zakoupená v potravinových řetězcích

2. října 2017 v 8:33

"SVAČINKA" ZAKOUPENÁ V POTRAVINOVÝCH ŘETĚZCÍCH
(rozpracováno)Článek je možné šířit v nezkrácené, neupravené podobě všude,
vyjma sociální sítě Facebook. Na Facebooku článek nesmí být
kopírován, sdílen či jiným způsobem šířen.
Na Facebook lze sdělit pouze název článku a aktivní link k tomuto článku,
který je uveden níže.
Text i obrázky je možno použít pro nekomerční účely,
pokud bude připojena celá poznámka i s aktivním odkazem.
Děkuji za pochopení.