Září 2017

Úprava televizního vysílání

30. září 2017 v 20:55 REVOLTA

ÚPRAVA TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ
(rozpracováno)Televizní noviny a hlavní zpravodajství začíná v 19 hodin.
Hlavní večení program začíná v 19.30 hodin, nejpozději ve 20 hodin!

Atd. dle předchozího projednání...


Článek je možné šířit v nezkrácené, neupravené podobě všude,
vyjma sociální sítě Facebook. Na Facebooku článek nesmí být
kopírován, sdílen či jiným způsobem šířen.
Na Facebook lze sdělit pouze název článku a aktivní link k tomuto článku,
který je uveden níže.
Text i obrázky je možno použít pro nekomerční účely,
pokud bude připojena celá poznámka i s aktivním odkazem.
Děkuji za pochopení.

Veškeré texty jsou námět na román

30. září 2017 v 20:47 1.MOTTO, O MÉ OSOBĚ

VEŠKERÉ TEXTY NA TOMTO BLOGU JSOU NÁMĚT NA ROMÁN
Mám veškerá autorská práva a kombinace ných typů ochrany.


Osobní obrázky a veškeré údaje není možno použít ani šířit.
Děkuji za pochopení.

Hudba - Robin Gibb, Juliet

30. září 2017 v 17:16 REVOLTA UMĚNÍ A HUMOR

HUDBA - ROBIN GIBB, JULIETČlánek je možné šířit v nezkrácené, neupravené podobě všude,
vyjma sociální sítě Facebook. Na Facebooku článek nesmí být
kopírován, sdílen či jiným způsobem šířen.
Na Facebook lze sdělit pouze název článku a aktivní link k tomuto článku,
který je uveden níže.
Text i obrázky je možno použít pro nekomerční účely,
pokud bude připojena celá poznámka i s aktivním odkazem.
Děkuji za pochopení.


Hudba - Prúdy, Pavol Hammel

30. září 2017 v 16:32 REVOLTA UMĚNÍ A HUMOR

HUDBA - PRÚDY, PAVOL HAMMELPrúdy, Pavol Hammel - Medulienka
https://www.youtube.com/watch?v=wojcu-OaT90

Prúdy, Pavol Hammel - Učiteľka tanca
https://www.youtube.com/watch?v=I2HhSRBcFQYČlánek je možné šířit v nezkrácené, neupravené podobě všude,
vyjma sociální sítě Facebook. Na Facebooku článek nesmí být
kopírován, sdílen či jiným způsobem šířen.
Na Facebook lze sdělit pouze název článku a aktivní link k tomuto článku,
který je uveden níže.
Text i obrázky je možno použít pro nekomerční účely,
pokud bude připojena celá poznámka i s aktivním odkazem.
Děkuji za pochopení.
Marie Dominika a Don Bosco

30. září 2017 v 14:27 REVOLTA

MARIE DOMINIKA A DON BOSCO


Sv. Jan Bosco a sv. Marie Dominika Mazzarello

Otec a Učitel mládeže
Slaví se: 31. ledna
Žil v letech: 1815-1888
Svatořečen: 1934

Svatý Jan Bosco se narodil 16. srpna 1815 v osadě Becchi u Turína. Jeho životní cesta nebyla snadná. Ve dvou letech mu zemřel otec a studovat mohl díky dobročinnosti dobrých lidí až se značným zpožděním. Měl však vynikající nadání a Bůh si ho pro poslání mezi chlapci připravoval mimo jiné i prostřednictvím snů, které v jeho životě sehrály důležitou roli. Hluboká víra a důvěra v Boha byly neodmyslitelnou součástí jeho života a základním hnacím motorem pro jeho poslání. Na náboženství, rozumu a laskavosti také postavil svou pedagogickou metodu, kterou sám nazval preventivním systémem a která se vyznačovala stálou přítomností vychovatele mezi chlapci a rodinnou atmosférou.

Pocházel z velmi chudé rodiny a mezi těmi nejnuznějšími chlapci také vědomě a dobrovolně zůstal. Ti přicházeli do Turína za prací z širokého okolí ještě jako děti. Byli ubytováváni v dost mizerných podkrovních či sklepních podnájmech, zaměstnáváni v podmínkách, které usnadňovaly jejich vykořisťování bez možnosti jakéhokoli zastání. O zařízeních pro volný čas se v té době také ještě nedalo hovořit, a proto není divu, že mnozí chlapci bez rodinného zázemí končili za mřížemi vězení.

Don Boskova činnost byla proto odpovědí na tento ožehavý problém doby. Došla svého uznání nejen na poli církve, která Jana Boska v r. 1934 prohlásila za svatého a v r. 1988 za Otce a Učitele mládeže, ale nakonec i na poli tehdejší vládnoucí třídy, která jinak nebyla církvi přátelsky nakloněna. Na rozrůstající se oratoř Don Bosco nestačil sám, a proto se obklopil stejně smýšlejícími kněžími a laiky a později ze svých chudých chlapců vytvořil Společnost svatého Františka Saleského (inspirován švýcarským laskavým světcem z přelomu 16. a 17. stol.), která je dnes nazývána Kongregací Salesiánů Dona Boska.

Společně s Marií Dominikou Mazzarellovou založil v roce 1872 Kongregaci Dcer Panny Marie Pomocnice jakožto ženskou kongregaci s obdobným výchovným posláním pro dívky. Další spolupracovníky, přátele a dobrodince díla shromáždil do Sdružení salesiánských spolupracovníků.

Sv. Marie Dominika Mazzarello
Spoluzakladatelka kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice
Slaví se: 13. května
Žila v letech: 1837-1881
Svatořečena: 1951

Narodila se 9. 5. 1837 v městečku Mornese v severní Itálii jako nejstarší dcera v rodině, která se živila převážně prací na pronajatých vinicích. Mazzarellovi byli poměrně chudí, museli se namáhat, aby se uživili, ale bídou netrpěli. Marie Dominika byla velmi fyzicky zdatná a pomáhala tatínkovi v práci na vinicích tak energicky, že ostatní spolupracující muži se jí cítili zahanbeni. Byla inteligentní, ale do školy nechodila - od otce se naučila pouze číst. V roce 1847 přišel do Mornese kněz don Pestarino, který se později stane salesiánem, v němž Marie Dominika získala náročného duchovního otce. Ten založil Družinu Panny Marie Neposkvrněné, jejíž členky se zavazovaly časnými sliby čistoty a věnovaly se pomoci nemocným, matkám, výchově dětí a výuce náboženství. Do Družiny vstoupila i Marie Dominika a stala se její horlivou členkou.

Ve 23 letech těžce onemocněla tyfem při ošetřování svých příbuzných. Ačkoli už téměř nebyla naděje, Marie Dominika se uzdravila. Tělesná síla k práci na vinici se jí už však nevrátila. Marie Dominika se intenzívně ptala Boha, co má dělat, co On po ní chce. A Pán jí postupně svůj plán dal poznat. Napřed se s přítelkyní Petronillou učily šít, pak založily šicí dílnu, kde učily této dovednosti děvčata, přičemž bylo jejich cílem výchovně na dívky působit.

Když v roce 1864 přijel do Mornese don Bosco, oba vnímali společné rysy své výchovné činnosti. Na dona Boska v tu dobu naléhali mnozí, aby založil také nějakou kongregaci pro výchovu děvčat. Proto postupně vedl Marii Dominiku i její spolupracovnice, až 5. 8. 1872 Marie Dominika s několika dalšími mladými ženami složily do rukou dona Boska své první řeholní sliby.

Nová kongregace se začala věnovat výchově a vzdělání dívek. Sestry otevřely v Mornese školu, kde se spolu s děvčaty učila i Marie Dominika. Její životní moudrost a pozornost k Duchu svatému byla však tak veliká, že mohla být představenou a dobře řídit sestry i v dalších domech, které byly brzy založeny. Za života Marie Dominiky se kongregace rozšířila do Francie a sestry se vydaly i na misie do Argentiny a Uruguaye. Marie Dominika zemřela 14. 5.1881.

Zdroj:
http://www.cmslaura.cz/av-jan-bosco-a-sv-marie-dominika-mazzarello/


Článek je možné šířit v nezkrácené, neupravené podobě všude,
vyjma sociální sítě Facebook. Na Facebooku článek nesmí být
kopírován, sdílen či jiným způsobem šířen.
Na Facebook lze sdělit pouze název článku a aktivní link k tomuto článku,
který je uveden níže.
Text i obrázky je možno použít pro nekomerční účely,
pokud bude připojena celá poznámka i s aktivním odkazem.
Děkuji za pochopení.Úprava e-gregoriánského kalendáře ,46,6 týdnů a přepěknáčová neděle

30. září 2017 v 13:59 REVOLTA

ÚPRAVA E!E-GREGORIÁNSKÉ KALENDÁŘE; 46,6 TÝDNŮ A PŘEPĚKNÁČOVÁ NEDĚLE
(rozpracováno)Článek je možné šířit v nezkrácené, neupravené podobě všude,
vyjma sociální sítě Facebook. Na Facebooku článek nesmí být
kopírován, sdílen či jiným způsobem šířen.
Na Facebook lze sdělit pouze název článku a aktivní link k tomuto článku,
který je uveden níže.
Text i obrázky je možno použít pro nekomerční účely,
pokud bude připojena celá poznámka i s aktivním odkazem.
Děkuji za pochopení.


Hudba - Hotel California

30. září 2017 v 11:54 REVOLTA UMĚNÍ A HUMOR

HUDBA - HOTEL CALIFORNIA
Jiří Korn - Hotel California
Článek je možné šířit v nezkrácené, neupravené podobě všude,
vyjma sociální sítě Facebook. Na Facebooku článek nesmí být
kopírován, sdílen či jiným způsobem šířen.
Na Facebook lze sdělit pouze název článku a aktivní link k tomuto článku,
který je uveden níže.
Text i obrázky je možno použít pro nekomerční účely,
pokud bude připojena celá poznámka i s aktivním odkazem.
Děkuji za pochopení.


Prošetřit, chránit 4!!!

30. září 2017 v 10:25 REVOLTA

PROŠETŘIT, CHRÁNIT 4!!!

0.Chráni p. Stropnického, obě ministerstva "obrany", soudnictví, ministerstvo zahraničí ... prošetřit neziskovku p. Šimona Pánka a Štěpána Pánka a další souvislosti!!!

Agáta Prachařová


0a.

Hroznětín u K. Varů


Tabákový průmysl Mariánské Lázně
Zasáhnou Galagher a další spojenecká celoplanetární vojska.Vinice a hrad Navara-Carcasone ve Francii, jež patří Johance z Arku a je/jsou hlídán/y a kontrolován
nejen Vatikánem, ale i NSA a NSDAP a dalšími.

Bělobrádek: Kroky současné vlády jsou někdy i hloupé, blíž máme k soc. dem.
https://www.novinky.cz/domaci/275711-belobradek-kroky-soucasne-vlady-0b.
0c.0d.
Špínu stahovat do Amazonas Maraňon + Křižík! Informovat obyvatele.

0e.
Špilberg a Biskupství Brno a plochy Amazon + p. Duka + p. Postránecký.

0f.


Sam Smith - I'm Not The Only One
https://www.youtube.com/watch?v=nCkpzqqog4k

Vevo

Útok na Ofru Hassa.


1a.
Apgar testy novorozenců!!! Interrupční byznis!!! Pronájmy dělohy!!!
Juvenilní justice!!! Gender!!!

Svedectvo: V pozadí sexuálnej výchovy detí a mládeže stál interrupčný biznis
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/sexualna-vychova/svedectvo--v-pozadi-

1b.

1c.
Juvenilní justice, gender, ničení morálky rodin


2.
Registrátor
Webové stránky
Technologie
Certifikace
Certifikační protokol
Jak registrovat Dobrá doména.
WEDOS Internet, a.s.
www.wedos.cz/
Stable.cz s.r.o.
kvapem.cz

INTERNET CZ, a.s.
domeny.forpsi.cz

GENERAL REGISTRY, s.r.o.
www.domainmaster.cz

Web4U s.r.o.
www.spravadomen.cz

ZONER software, a. s.
www.regZone.cz

IGNUM, s.r.o.
www.domena.cz

KRAXNET s.r.o.
www.xnet.cz

ACTIVE 24, s.r.o.
www.active24.cz

TELE3 s.r.o.
www.tele3.cz

ONEsolution s.r.o.
www.onebit.cz/domeny/

e-BAAN Net s.r.o.
www.banan.cz

TERMS a.s.
www.thosting.cz/

Sonexo B.V.
www.sonexo.nl

OVH, Sas
www.ovh.cz
united-domains AG
www.united-domains.de
ASPone, s.r.o.
www.aspone.cz

Safenames Ltd.
www.safenames.net/DomainNames/Regulations/CZ.aspx

InterNetX GmbH
www.internetx.de
Ascio Technologies inc.
www.ascio.com
O2 Czech Republic a.s.
www.o2.cz/domena

4X
www.domraider.com

Media4Web s.r.o
www.media4web.cz

Seonet Multimedia s.r.o.
www.gigaserver.cz

nexum Trilog a.s.
www.nexum.cz

1API GmbH
www.1api.net/

Instra Corporation Pty Ltd
www.instra.com/

Websupport, s.r.o.
www.websupport.cz

Variomedia AG
www.puredomain.com

Com Laude
www.comlaude.com

IP Mirror Pte Ltd
www.ipmirror.com

Dial Telecom, a.s.
www.dialtelecom.cz

Economia, a.s.
www.centrum.cz
AERO Trip PRO s.r.o.
ok-domeny.cz

CORE ASSOCIATION
corenic.org

ProfiHOSTING s.r.o.
profiwh.cz

ProfiHOSTING s.r.o.
profiwh.cz

Gandi SAS
gandi.net

Key-Systems GmbH
www.key-systems.net
NEW MEDIA GROUP s.r.o.
www.reg.cz

Above.com Pty. Ltd
domains.above.com
ONE.CZ s.r.o.
www.registrator.cz

MarkMonitor Inc.
www.markmonitor.com/

PIPNI s. r. o.
www.pipni.cz

AXFONE s.r.o.
www.axfone.cz

MIRAMO spol.s r.o.
www.9net.cz

Chcete-li se stát registrátorem domén .cz, postupujte dle návodu.

Ostatní weby:
mojeID
FRED
DNSSEC
CZ.NIC-CSIRT
CSIRT.CZ
Laboratoře
Akademie
Edice CZ.NIC
Doménový prohlížeč
Kontakt

Moje ID
https://www.mojeid.cz/

Introducing FRED
https://fred.nic.cz/

High performance
Plug and play CS
Based on latest technologies
Modularity

https://fred.nic.cz/news/
https://fred.nic.cz/page/3610/learn-ask/
https://fred.nic.cz/page/3611/try-out/
https://fred.nic.cz/news/
DNSSEC
https://www.nic.cz/dnssec/
https://akademie.nic.cz/
Základy fungování CSIRT týmu
https://akademie.nic.cz/akademie/course/115/detail/
zuzana.duracinska@nic.cz
https://www.nic.cz/csirt/

Dokument dle RFC 2350
+420 222 745 111
https://www.nic.cz/page/2049/projekty-pro-odbornou-verejnost/
https://akademie.nic.cz/akademie/course/121/detail/
https://knihy.nic.cz/
https://knihy.nic.cz/
https://www.nic.cz/
https://www.nic.cz/page/313/
https://www.nic.cz/whois/registrars/

John Fitzgerald Kennedy - podpisy!!!
https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Fitzgerald_Kennedy


3.
Ulož.to!!!!

Quick registration
For Czechia send ULOZTO to 9094499 and get 10 GB for CZK 99.
For Slovakia send ULOZTO 6 to 8877 and get 15 GB for € 6


Hotline: +420 602 777 555, www.platmobilem.cz

C:\Users\já\Desktop\af&2.svg

4.
Poničili Internet Explorer!!!

Zakázán je Microsoft Edge! Operační systém W 10, Microsoft office 2010 +2016, prohlížeč Chrome a další...

5.
Cookie - neschváleno je jejich nezákonné použití celoplanetárně, a to dle české litery zákona!!!
Neschváleny ba zakázány jsou cookie na dolní straně webů, kde mnozí uživatelé i používají tlačítko,
že s cookie a návaznými škodami v souvislosti s jejich působením (nevědomě a často z neznalosti) souhlasí!
(Viz např: Tento web využívá soubory cookie pro analýzu, přizpůsobený obsah a reklamy.
Pokračováním na tento web souhlasíte s jejich používáním.)

Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů

6.
Kliniky asistované reprodukce!!! Podívat se do Brna, či tam, kde proběhla záměna dětí!!!

7.
Quick prohlížeč x Quick krevní testy x tel. č. 112 a další + 911 + další celoplanetárně!!!

8.
Formát k prohlížení filmů v telefonech není 3gp Xilisoft v gausech atd...!!!

9.
Otevírání OneDriveSetup.exe
což je: Binary File (23,3 MB)
z:
https://oneclient.sfx.ms

10.11.

Korektivní dermatologie12.

BOZP + frenčízink?


13.

Špilberg a Biskupství Brno a plochy Amazon

14.

Aramark


P. Jiří Gubien/Gubirev
15.


CrewBank.ca
http://www.ontariosailing.ca/Crewbank/

Contact Us
Ontario Sailing
65 Guise Street East
Hamilton, ON L8L 8B4

Phone:
Hamilton: (905) 572-SAIL (7245)
Toll Free: (888) 672-SAIL (7245)

Fax:
Hamilton: (905) 572-6056
Toll Free: (877) 677-7275

ONTARIO SAILING STAFF:
Glenn Lethbridge - Executive Director
ext: 224
via email

Eric Cartlidge - Program Director
ext: 226
via email

Shauna Cartlidge - General Information & Membership
ext: 221
via email

Kathy Chamoun - Program Assistant
ext: 227
via email

Margaret Mummery - Sales & Accounting
ext: 223
via email

16.
Profesor Adrian Meyer
Hubnete za dvě hodiny po užití
http://cz.ajp.myfitnessdaybyday.eu/16.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSTATNÍ PROŠETŘIT A CHRÁNIT:

0.


1.
3.
4.
5.6.


=======================================================================================================


Ivana Iv Kutáčová
https://www.facebook.com/tilia.tila.5?pnref=eh

Vojtech Sivák
https://www.facebook.com/vojtech.sivak.90?fref=ufi

Melissa Kartářka
https://www.facebook.com/melissa.kartarka

Mirek Križ (x Milan Kříž???)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010298585790&fref=ufi

Převelení do prostory pevnosti Terezín
https://www.google.cz/search?q=pevnost+terez%C3%ADn&ei=PqrCWfWwC4fca7H7lsgI&start=10&sa=N&biw=1199&bih=822
https://www.google.cz/search?source=hp&q=pevnost+terez%C3%ADn&oq=pevnost+terez%C3%ADn&gs_l=psy-ab.13..0l4.3746.7873.0.10259.15.15.0.0.0.0.134.1656.0j14.14.0....0...1.1.64.psy-ab..1.14.1654...0i131k1.0.8qr06buJujU

Vyřeší se i Lidice, Ležáky, Katovice, Poznaň...

J.Korwin-Mikke
Pohled na Ukrajinu očima polského poslance europarlamentu J.Korwin-Mikke
https://vk.com/id283582406?z=video283582406_171110334%2F351acfcdcad473534a%2Fpl_wall_283582406


========================================================================================================

WHO charakter


Nero BackltUp Agent
(Automatické zálohování Nero - vypalování programů)
Článek je možné šířit v nezkrácené, neupravené podobě všude,
vyjma sociální sítě Facebook. Na Facebooku článek nesmí být
kopírován, sdílen či jiným způsobem šířen.
Na Facebook lze sdělit pouze název článku a aktivní link k tomuto článku,
který je uveden níže.
Text i obrázky je možno použít pro nekomerční účely,
pokud bude připojena celá poznámka i s aktivním odkazem.
Děkuji za pochopení.

Film - Strakonický dudák

30. září 2017 v 8:52 REVOLTA UMĚNÍ A HUMOR

FILM - STRAKONICKÝ DUDÁKČlánek je možné šířit v nezkrácené, neupravené podobě všude,
vyjma sociální sítě Facebook. Na Facebooku článek nesmí být
kopírován, sdílen či jiným způsobem šířen.
Na Facebook lze sdělit pouze název článku a aktivní link k tomuto článku,
který je uveden níže.
Text i obrázky je možno použít pro nekomerční účely,
pokud bude připojena celá poznámka i s aktivním odkazem.
Děkuji za pochopení.

Jak vznešená je modlitba Otčenáš

30. září 2017 v 7:25 EZOTERICKY, SPIRITUÁLNĚ

JAK VZNEŠENÁ JE MODLITBA OTČENÁŠ


Otče náš, volám Tě z celého srdce, celou svou bytostí v nejhlubší pokoře, v nejhlubším mlčení srdce, v nejhlubším zastavení promítání mysli a představ.

Ty, kterýž jsi na nebesích, kde žádné lidské promítání a chvění nemá místa, Tebe volám, abys posvětil jméno své v našem vědomí.

Ty, kterýž jsi bezejmenný, všechna jsou jména Tvá, neboť všechno je jen Tebou tvovořeno, a proto každé jméno a každý tvar jsou Tvé - jsou Tvým jmémem.

Jen v našem zdánlivě odděleném vědomí, a tedy zatemnělém nevědomostí, jsme se naučili rozlišovatTvoji tvorbu jako něco od Tebe odděleného a Tvůj věčný klid považovat za Tvá nebesa, kam jsme Tě ve svých představách umístili.

Jelikož jsme se kdysi sami od Tebe svou vůlí zdánlivě oddělili, i Tvoji tvorbu, které jsme součástí, jsme tím od Tebe vzdálili.

A nyní Tě volám, Otče náš - ne můj, ale náš - podstato a prapříčino, dovol mi - a nám -uvědomit si sounáležitost s Tebou.

Posvěť se jméno Tvé, aby bylo shledáno, že je Tebou. Přijď království Tvé, aby božské vědomí rozpustilo omyl oddělenosti individuálního vědomí od Tebe.

V naprostém odevzdání sebe, v nejhlubší pokoře, celou svou bytostí svoluji k Tvé svaté vůli, aby bylo nerozlišené vědomí od Tebe a Tvé tvorby jako v nebi, tak i na Zemi.

Svou odhalenou svatou přítomností prosyť jako chlebem vezdejším celý náš život a odpusť nám naše viny nevědomosti, neboť i my odpouštíme svým bližním jejich i naši nevědomost v nich. A nedopusť, abychom podlehli pokušení nového odloučení od Tebe , ale zbav nás zla zapomenutí.

Amen.

SOUVISEJÍCÍ:

VÝZVA - Společná meditace za "Posílení egregoru slovanství a pozitivní vize budoucnosti"
http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/v-zva-spole-n-meditace-za-pos-len-egregoru-slovanstv-a-pozitivn


RESUME:
Článek je možné šířit v nezkrácené, neupravené podobě všude,
vyjma sociální sítě Facebook. Na Facebooku článek nesmí být
kopírován, sdílen či jiným způsobem šířen.
Na Facebook lze sdělit pouze název článku a aktivní link k tomuto článku,
který je uveden níže.
Text i obrázky je možno použít pro nekomerční účely,
pokud bude připojena celá poznámka i s aktivním odkazem.
Děkuji za pochopení.